Algemene voorwaarden

Op de levering van producten en diensten door Newtee zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals opgesteld door Nederland ICT als zodanig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.